Nhà thứ hai của bệnh nhân liên quan đến máu

Nhà thứ hai của bệnh nhân liên quan đến máu

Với 35 năm thành lập, nhiều bệnh nhân đã điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương 18 năm, tháng...