Bị kẻ ngáo đá tấn công, 3 cháu bé phải điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV

Bị kẻ ngáo đá tấn công, 3 cháu bé phải điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV

TP.HCM: Kinh hoàng thanh niên nghi ngáo đá tấn công khiến 3 trẻ nhỏ phơi nhiễm HIV

TP.HCM: Kinh hoàng thanh niên nghi ngáo đá tấn công khiến 3 trẻ nhỏ phơi nhiễm HIV

Bắt thanh niên ngáo đá nhiễm HIV dùng hung khí tấn công khiến 3 trẻ em bị thương

Bắt thanh niên ngáo đá nhiễm HIV dùng hung khí tấn công khiến 3 trẻ em bị thương

Bắt đối tượng ngáo đá tấn công 3 em nhỏ

Bắt đối tượng ngáo đá tấn công 3 em nhỏ

3 trẻ phải nhập viện điều trị vì bị thanh niên nghi ngáo đá tấn công

3 trẻ phải nhập viện điều trị vì bị thanh niên nghi ngáo đá tấn công

3 trẻ nghi bị phơi nhiễm HIV do bị đối tượng ngáo đá tấn công

3 trẻ nghi bị phơi nhiễm HIV do bị đối tượng ngáo đá tấn công

Ba cháu bé nhập viện vì nghi bị phơi nhiễm HIV

Ba cháu bé nhập viện vì nghi bị phơi nhiễm HIV

Bắt giữ kẻ nghi ngáo đá dùng dao tấn công 3 em nhỏ bị thương ở Sài Gòn

Bắt giữ kẻ nghi ngáo đá dùng dao tấn công 3 em nhỏ bị thương ở Sài Gòn

Bắt thanh niên nghi ngáo đá tấn công khiến 3 trẻ phơi nhiễm HIV

Bắt thanh niên nghi ngáo đá tấn công khiến 3 trẻ phơi nhiễm HIV

Bắt đối tượng nghi ngáo đá tấn công khiến 3 trẻ phơi nhiễm HIV

Bắt đối tượng nghi ngáo đá tấn công khiến 3 trẻ phơi nhiễm HIV

3 cháu bé bị kẻ ngáo đá chém thương tích phải điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV

3 cháu bé bị kẻ ngáo đá chém thương tích phải điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV

Bị thanh niên nghi ngáo đá tấn công, 3 cháu nhỏ phải uống thuốc phơi nhiễm HIV

Bị thanh niên nghi ngáo đá tấn công, 3 cháu nhỏ phải uống thuốc phơi nhiễm HIV

Bị thanh niên nghi ngáo đá tấn công, 3 trẻ nhỏ phải uống thuốc phơi nhiễm HIV

Bị thanh niên nghi ngáo đá tấn công, 3 trẻ nhỏ phải uống thuốc phơi nhiễm HIV