Lần theo 'dấu thơm' ở chùa Hương Tích Hà Tĩnh

Lần theo 'dấu thơm' ở chùa Hương Tích Hà Tĩnh

Khai hội Chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2020

Khai hội Chùa Hương Tích, mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2020

Hà Tĩnh: Diện mạo mới trong lễ khai hội chùa Hương Tích năm 2020

Hà Tĩnh: Diện mạo mới trong lễ khai hội chùa Hương Tích năm 2020

Thăm hỏi nạn nhân tai nạn giao thông tại Bệnh viện Việt - Đức

Thăm hỏi nạn nhân tai nạn giao thông tại Bệnh viện Việt - Đức

Khu di tích, danh thắng Chùa Hương Tích (Hà Tĩnh): Mập mờ giữa 'thu và chi'

Khu di tích, danh thắng Chùa Hương Tích (Hà Tĩnh): Mập mờ giữa 'thu và chi'

Hà Tĩnh: Gần 15 ngàn du khách đổ về chùa Hương Tích trong ngày khai hội

Hà Tĩnh: Gần 15 ngàn du khách đổ về chùa Hương Tích trong ngày khai hội

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai hội chùa Hương Tích