Để thuộc cấp chiếm đoạt hàng tỷ đồng học phí, cựu Giám đốc sở Y tế Cà Mau lĩnh án tù

Để thuộc cấp chiếm đoạt hàng tỷ đồng học phí, cựu Giám đốc sở Y tế Cà Mau lĩnh án tù

Cựu Giám đốc sở Y tế Cà Mau đã lãnh án 2 năm tù do thiếu trách nhiệm để 2 thuộc cấp chiếm đoạt nhiều tỷ...
Cựu Giám đốc Sở Y tế Cà Mau lĩnh 2 năm tù

Cựu Giám đốc Sở Y tế Cà Mau lĩnh 2 năm tù

Cán bộ sở chiếm đoạt 9 tỉ học phí của sinh viên

Cán bộ sở chiếm đoạt 9 tỉ học phí của sinh viên

Cựu Giám đốc Sở Y tế Cà Mau lĩnh 2 năm tù

Cựu Giám đốc Sở Y tế Cà Mau lĩnh 2 năm tù

Nguyên giám đốc Sở Y tế Cà Mau bị phạt 2 năm tù giam

Nguyên giám đốc Sở Y tế Cà Mau bị phạt 2 năm tù giam

Lý do khó tin khiến nguyên Giám đốc Sở Y tế Cà Mau lãnh án tù

Lý do khó tin khiến nguyên Giám đốc Sở Y tế Cà Mau lãnh án tù

Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau lãnh 2 năm tù

Nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau lãnh 2 năm tù

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Cà Mau bị đề nghị 2-3 năm tù

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Cà Mau bị đề nghị 2-3 năm tù

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Cà Mau bị đề nghị từ 2-3 năm tù

Nguyên Giám đốc Sở Y tế Cà Mau bị đề nghị từ 2-3 năm tù

Hoãn phiên tòa xét xử nguyên Giám đốc Sở Y tế Cà Mau

Hoãn phiên tòa xét xử nguyên Giám đốc Sở Y tế Cà Mau

Hoãn phiên xử nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau

Hoãn phiên xử nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau