Điển hình tiên tiến với hàng loạt sáng kiến hiệu quả

Điển hình tiên tiến với hàng loạt sáng kiến hiệu quả

Trong Đại hội thi đua yêu nước ngành Xây dựng lần thứ V, VICEM và các đơn vị thành viên có nhiều cá nhân...
Tiết kiệm để giúp đỡ người khó khăn

Tiết kiệm để giúp đỡ người khó khăn

Nữ công nhân với những sáng kiến làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng

Nữ công nhân với những sáng kiến làm lợi cho công ty hàng trăm triệu đồng

Nữ công nhân mê sáng tạo

Nữ công nhân mê sáng tạo

Nữ công nhân với nhiều sáng kiến

Nữ công nhân với nhiều sáng kiến

Nét đẹp lao động nữ công nhân ngành xi-măng

Nét đẹp lao động nữ công nhân ngành xi-măng

16 tập thể và cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

16 tập thể và cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

Phụ nữ Việt Nam luôn là người khơi nguồn những giá trị tốt đẹp

Phụ nữ Việt Nam luôn là người khơi nguồn những giá trị tốt đẹp

6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019

6 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019

16 tập thể, cá nhân nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019

16 tập thể, cá nhân nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2019