Liên tiếp tai nạn giao thông tại trạm BOT Liên Đầm, vì sao?

Liên tiếp tai nạn giao thông tại trạm BOT Liên Đầm, vì sao?

Liên tiếp các vụ xe tải gây tai nạn tại Trạm thu phí Liên Đầm

Liên tiếp các vụ xe tải gây tai nạn tại Trạm thu phí Liên Đầm

Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông hy hữu tại trạm BOT Liên Đầm

Liên tiếp xảy ra tai nạn giao thông hy hữu tại trạm BOT Liên Đầm

Xe đầu kéo lao thẳng vào trạm BOT, 1 nữ nhân viên bị thương

Xe đầu kéo lao thẳng vào trạm BOT, 1 nữ nhân viên bị thương

Xe đầu kéo tông sập phòng thu vé trạm BOT

Xe đầu kéo tông sập phòng thu vé trạm BOT

Xe đầu kéo tông trạm BOT Liên Đầm khiến 2 nhân viên bị thương

Xe đầu kéo tông trạm BOT Liên Đầm khiến 2 nhân viên bị thương

Xe đầu kéo tông nát cabin BOT Liên Đầm

Xe đầu kéo tông nát cabin BOT Liên Đầm

Nâng tầm Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam qua mỗi năm tổ chức

Nâng tầm Hội chợ Đặc sản vùng miền Việt Nam qua mỗi năm tổ chức

Người có 'duyên' đánh án

Người có 'duyên' đánh án