Lý do người mẹ để lại 2 con tại ngôi chùa ở Hải Phòng rồi bỏ đi

Lý do người mẹ để lại 2 con tại ngôi chùa ở Hải Phòng rồi bỏ đi

Mẹ trẻ bỏ lại 2 con thơ tại nhà chùa cùng tâm thư nhờ nuôi giúp

Mẹ trẻ bỏ lại 2 con thơ tại nhà chùa cùng tâm thư nhờ nuôi giúp

Người mẹ để lại hai con ở chùa nhờ nuôi hộ

Người mẹ để lại hai con ở chùa nhờ nuôi hộ

Hải Phòng: Vào thắp hương, mẹ bỏ 2 con nhỏ ở chùa

Hải Phòng: Vào thắp hương, mẹ bỏ 2 con nhỏ ở chùa

Hải Phòng: Hai cháu nhỏ bị bỏ rơi trong chùa kèm lá thư nhờ nuôi hộ

Hải Phòng: Hai cháu nhỏ bị bỏ rơi trong chùa kèm lá thư nhờ nuôi hộ

Hai chị em bị mẹ bỏ rơi tại chùa

Hai chị em bị mẹ bỏ rơi tại chùa

Bỏ rơi 2 con thơ trong chùa, người mẹ trẻ để lại tâm thư nhờ nuôi hộ

Bỏ rơi 2 con thơ trong chùa, người mẹ trẻ để lại tâm thư nhờ nuôi hộ