Thầy giáo đánh nữ giáo viên: Mong muốn đến trường cống hiến

Thầy giáo đánh nữ giáo viên: Mong muốn đến trường cống hiến

Kỷ luật thầy giáo xông vào trường vô cớ chửi bới xúc phạm rồi đánh vợ và đồng nghiệp của vợ

Kỷ luật thầy giáo xông vào trường vô cớ chửi bới xúc phạm rồi đánh vợ và đồng nghiệp của vợ

Kỷ luật thầy giáo cầm dao xông vào trường đánh vợ

Kỷ luật thầy giáo cầm dao xông vào trường đánh vợ

Kỷ luật giáo viên vào trường đánh vợ và đồng nghiệp tại Quảng Bình

Kỷ luật giáo viên vào trường đánh vợ và đồng nghiệp tại Quảng Bình

Nam giáo viên cầm dao xông vào trường đánh 2 nữ đồng nghiệp, bị khiển trách

Nam giáo viên cầm dao xông vào trường đánh 2 nữ đồng nghiệp, bị khiển trách

Tạm đình chỉ nam giáo viên xông vào trường đánh vợ

Tạm đình chỉ nam giáo viên xông vào trường đánh vợ

Giáo viên đánh vợ và dùng dao đe dọa đồng nghiệp

Tạm đình chỉ công tác nam giáo viên mang dao vào trường đánh 2 nữ đồng nghiệp

'Đánh vợ' là hành vi không chấp nhận được, dù trong hay ngoài trường học!

Sự thật giáo viên xông vào trường đánh 2 nữ giáo viên

Quảng Bình: Thầy giáo hành hung làm bị thương 2 đồng nghiệp

Thầy giáo xông vào trường 'đại náo', đánh đập cô giáo

Thầy giáo cầm dao xông vào trường hành hung 2 nữ giáo viên

Nam giáo viên tự ý xông vào trường đánh vợ