Lừa tiền chạy việc, chạy trường công an 15 tỉ đồng, 8 bị can bị truy tố

Lừa tiền chạy việc, chạy trường công an 15 tỉ đồng, 8 bị can bị truy tố

Đắk Lắk: Truy tố 8 đối tượng lừa 'chạy' việc chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng

Đắk Lắk: Truy tố 8 đối tượng lừa 'chạy' việc chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng

Đắk Lắk: Truy tố nhóm đối tượng lừa 'chạy việc', chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Đắk Lắk: Truy tố nhóm đối tượng lừa 'chạy việc', chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

Làm giả con dấu, giấy nhập học trường công an để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Làm giả con dấu, giấy nhập học trường công an để lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Truy tố nhóm người lừa đảo hơn 8 tỷ

Truy tố nhóm người lừa đảo hơn 8 tỷ

Đắk Lắk: Lừa hơn 15 tỷ tiền chạy việc 8 đối tượng bị truy tố

Đắk Lắk: Lừa hơn 15 tỷ tiền chạy việc 8 đối tượng bị truy tố

Lừa hàng chục tỷ đồng tiền chạy việc, 8 đối tượng hầu tòa

Lừa hàng chục tỷ đồng tiền chạy việc, 8 đối tượng hầu tòa

Truy tố tám đối tượng lừa 'chạy việc' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nhận hàng chục tỷ đồng chạy vào ngành công an, 8 nghi can bị truy tố

Nhận hàng chục tỷ đồng chạy vào ngành công an, 8 nghi can bị truy tố

Truy tố 8 đối tượng lừa chục tỉ để chạy vào trường công an

Truy tố 8 đối tượng lừa chục tỉ để chạy vào trường công an

Truy tố 8 đối tượng nhận 'tiền chạy việc' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Truy tố 8 đối tượng nhận 'tiền chạy việc' chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng