Lạ lùng: Dừng kiểm tra sai phạm tại tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông vì có mặt phóng viên?

Lạ lùng: Dừng kiểm tra sai phạm tại tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông vì có mặt phóng viên?

Chung cư đã nghiệm thu PCCC: Vẫn thấp thỏm lo 'bà hỏa' hỏi thăm

Chung cư đã nghiệm thu PCCC: Vẫn thấp thỏm lo 'bà hỏa' hỏi thăm

Vụ Sông Đà-Hà Đông: Cư dân 'kêu cứu' Chủ tịch Chung

Vụ Sông Đà-Hà Đông: Cư dân 'kêu cứu' Chủ tịch Chung

Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông: Chủ đầu tư nhiều sai phạm, tính mạng cư dân bị đe dọa

Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà – Hà Đông: Chủ đầu tư nhiều sai phạm, tính mạng cư dân bị đe dọa

Vi phạm tại tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, quận Hà Đông: Lòng vòng đổ vấy trách nhiệm

Vi phạm tại tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, quận Hà Đông: Lòng vòng đổ vấy trách nhiệm

Chủ đầu tư Sông Đà Urban Tower 'om' phí bảo trì của cư dân

Chủ đầu tư Sông Đà Urban Tower 'om' phí bảo trì của cư dân

Chung cư Sông Đà Urban Tower: Nhà hỏng, cư dân 'trắng đêm' đòi quyền lợi

Chung cư Sông Đà Urban Tower: Nhà hỏng, cư dân 'trắng đêm' đòi quyền lợi

Tiếp bài 'Cư dân tòa nhà Sông Đà Urban Tower bức xúc vì chủ đầu tư lần lữa': Người trong cuộc lên tiếng

Tiếp bài 'Cư dân tòa nhà Sông Đà Urban Tower bức xúc vì chủ đầu tư lần lữa': Người trong cuộc lên tiếng

Chủ đầu tư chây ì, 'găm' quỹ bảo trì, dân sống trong sợ hãi

Chủ đầu tư chây ì, 'găm' quỹ bảo trì, dân sống trong sợ hãi

Cư dân tòa nhà Sông Đà Urban Tower bức xúc vì chủ đầu tư lần lữa

Cư dân tòa nhà Sông Đà Urban Tower bức xúc vì chủ đầu tư lần lữa

Chủ đầu tư Sông Đà Urban Tower bị tố có nhiều hành động trái pháp luật

Chủ đầu tư Sông Đà Urban Tower bị tố có nhiều hành động trái pháp luật

'Nội chiến' tại Sông Đà Urban Tower

'Nội chiến' tại Sông Đà Urban Tower