nCoV có thể tồn tại trong cơ thể 4 tuần

nCoV có thể tồn tại trong cơ thể 4 tuần

Bộ trưởng Bộ Y tế trao Huân chương và bổ nhiệm Ban lãnh đạo Viện Pasteur Nha Trang

Bộ trưởng Bộ Y tế trao Huân chương và bổ nhiệm Ban lãnh đạo Viện Pasteur Nha Trang

Góp phần kiểm soát các bệnh dịch

Góp phần kiểm soát các bệnh dịch

Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng khu vực miền Trung

Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng khu vực miền Trung

Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng miền Trung

Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng miền Trung

Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng khu vực miền Trung

Khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng khu vực miền Trung

Không để dịch xảy ra trên quy mô lớn

Tiền Giang phát triển kinh tế theo vùng chuyên canh

Thực hư vụ 'giải cứu' sầu riêng ở Tiền Giang