Người phụ nữ bất ngờ nhảy từ phà xuống sông trong đêm mưa

Người phụ nữ bất ngờ nhảy từ phà xuống sông trong đêm mưa

Tìm kiếm tung tích người phụ nữ nhảy sông Cổ Chiên tự tử

Tìm kiếm tung tích người phụ nữ nhảy sông Cổ Chiên tự tử

Người phụ nữ đang đi trên phà bất ngờ nhảy xuống sông mất tích

Một phụ nữ nhảy phà Đình Khao mất tích trong đêm mưa

Nghi vấn người phụ nữ gieo mình tự tử trong lúc qua phà

Nghi vấn người phụ nữ gieo mình tự tử trong lúc qua phà

Người phụ nữ nhảy phà Đình Khao mất tích trên sông Cổ Chiên

Người phụ nữ nhảy phà Đình Khao mất tích trên sông Cổ Chiên

Một người phụ nữ nhảy phà Đình Khao tự tử trong đêm mưa

Một người phụ nữ nhảy phà Đình Khao tự tử trong đêm mưa

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại Bến phà Đình Khao

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại Bến phà Đình Khao

Ùn tắc nhiều giờ tại bến phà Đình Khao trên QL57

Ùn tắc nhiều giờ tại bến phà Đình Khao trên QL57

Ùn tắc kéo dài tại bến phà Đình Khao trên QL57

Ùn tắc kéo dài tại bến phà Đình Khao trên QL57