Hào hứng với phiên tòa giả định

Hào hứng với phiên tòa giả định

Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định thường xuyên tổ chức các phiên...