Khởi động giải bóng đá lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản

Khởi động giải bóng đá lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản

Đây là giải bóng đá lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản từ trước đến nay với sự tham dự của 64...
Khởi động đại hội bóng đá lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Nhật

Khởi động đại hội bóng đá lớn nhất của cộng đồng người Việt tại Nhật

Bóng đá đưa cộng đồng người Việt tại Kansai (Nhật) xích lại gần nhau

Bóng đá đưa cộng đồng người Việt tại Kansai (Nhật) xích lại gần nhau

Giải bóng đá thu hút gần 1.000 người Việt Nam tại Nhật Bản

Giải bóng đá thu hút gần 1.000 người Việt Nam tại Nhật Bản

Giải đấu bóng đá thu hút gần 1.000 người Việt Nam tại Nhật Bản

Giải đấu bóng đá thu hút gần 1.000 người Việt Nam tại Nhật Bản

Giải bóng đá kết nối doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

Giải bóng đá kết nối doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản

32 đội bóng sẽ tham gia Giải bóng đá Việt Nam tại Kanto, Nhật Bản