Đình chỉ đón khách tại Trung tâm đá quý Ngọc Hoàng Gia ở Ninh Thuận

Đình chỉ đón khách tại Trung tâm đá quý Ngọc Hoàng Gia ở Ninh Thuận

Đình chỉ đón khách tại trung tâm đá quý xây lụi

Đình chỉ đón khách tại trung tâm đá quý xây lụi

Đình chỉ việc đón khách Trung Quốc trái phép của công ty sản xuất nệm

Đình chỉ việc đón khách Trung Quốc trái phép của công ty sản xuất nệm

Công ty sản xuất nệm đón khách du lịch Trung Quốc trái phép: Đoàn kiểm tra tỉnh Ninh Thuận vào cuộc

Công ty sản xuất nệm đón khách du lịch Trung Quốc trái phép: Đoàn kiểm tra tỉnh Ninh Thuận vào cuộc

Xưởng sản xuất thành nơi phục vụ du khách Trung Quốc

Xưởng sản xuất thành nơi phục vụ du khách Trung Quốc

Công ty nệm đón hàng trăm khách Trung Quốc trái phép mỗi ngày

Công ty nệm đón hàng trăm khách Trung Quốc trái phép mỗi ngày

Phòng trưng bày đá quý xây lụi ở Ninh Thuận

Phòng trưng bày đá quý xây lụi ở Ninh Thuận