Tìm ra tài xế kéo lê nạn nhân suốt 2km rồi bỏ trốn ở Vũng Tàu

Tìm ra tài xế kéo lê nạn nhân suốt 2km rồi bỏ trốn ở Vũng Tàu

Đã tìm thấy tài xế kéo lê người 2km rồi bỏ trốn ở Vũng Tàu

Đã tìm thấy tài xế kéo lê người 2km rồi bỏ trốn ở Vũng Tàu

Tìm được tài xế kéo lê người hơn 2km, thi thể biến dạng

Tìm được tài xế kéo lê người hơn 2km, thi thể biến dạng

Vụ kéo lê nạn nhân hơn 1 km: Công an mời tài xế lên làm việc

Vụ kéo lê nạn nhân hơn 1 km: Công an mời tài xế lên làm việc

Xế sang kéo lê người: Biết người kẹt vẫn lái

Xế sang kéo lê người: Biết người kẹt vẫn lái

Đã xác định tài xế điều khiển xe kéo lê người gần 2km

Đã xác định tài xế điều khiển xe kéo lê người gần 2km

Đã xác định lái xe kéo lê nạn nhân 2km rồi bỏ trốn

Khám nghiệm ô tô kéo lê nạn nhân 2km ở Vũng Tàu rồi bỏ trốn

Khám nghiệm ô tô kéo lê nạn nhân 2km ở Vũng Tàu rồi bỏ trốn

Vũng Tàu: Tìm ra tài xế kéo lê người suốt 2 km rồi bỏ trốn

Vũng Tàu: Tìm ra tài xế kéo lê người suốt 2 km rồi bỏ trốn