Tuyên truyền kỹ năng phòng chống xâm hại cho gần 700 học sinh

Tuyên truyền kỹ năng phòng chống xâm hại cho gần 700 học sinh

Trường Tiểu học Tuyết Nghĩa dạy kỹ năng phòng chống xâm hại cho gần 700 học sinh

Trường Tiểu học Tuyết Nghĩa dạy kỹ năng phòng chống xâm hại cho gần 700 học sinh

Bài học đáng giá 600 ngàn và cú lừa của những công việc 'nhàn hạ'

Bài học đáng giá 600 ngàn và cú lừa của những công việc 'nhàn hạ'

Thủ lĩnh trẻ CLB Kỹ năng thanh niên Hà Nội: 'Đoàn đã cho mình niềm tin và nhiệt huyết để làm những điều có ích'

Thủ lĩnh trẻ CLB Kỹ năng thanh niên Hà Nội: 'Đoàn đã cho mình niềm tin và nhiệt huyết để làm những điều có ích'

Quà Tết sớm với Hội người khuyết tật huyện Thanh Trì

Quà Tết sớm với Hội người khuyết tật huyện Thanh Trì

Cái Tết sớm với Hội Người khuyết tật huyện Thanh Trì

Cái Tết sớm với Hội Người khuyết tật huyện Thanh Trì

Quà Tết sớm với Hội người khuyết tật

Mang Tết đến với người vô gia cư và lao động nghèo

Giúp đỡ những mảnh đời cơ cực, bất hạnh ngày giáp Tết