Đôi tình nhân kẻ nhận án tử, người án chung thân sau thương vụ bất chính

Đôi tình nhân kẻ nhận án tử, người án chung thân sau thương vụ bất chính

Cùng tham gia vào việc mua bán nhiều cân ma túy 'đá' và hồng phiến, đôi tình nhân ở Thanh Hóa kẻ nhận án tử...

Hai án tử hình, bốn án chung thân cho 6 đối tượng buôn bán ma túy

Án tử với kẻ cầm đầu đường dây ma túy 'khủng'

Án tử với kẻ cầm đầu đường dây ma túy 'khủng'

Hai án tử hình, bốn án chung thân cho 6 đối tượng buôn bán ma túy

Hai án tử hình, bốn án chung thân cho 6 đối tượng buôn bán ma túy

Hai án tử hình, bốn án chung thân cho 6 đối tượng buôn bán ma túy

Hai án tử hình, bốn án chung thân cho 6 đối tượng buôn bán ma túy

Hai án tử hình, bốn án chung thân cho nhóm mua bán ma túy đá số lượng lớn

Hai án tử hình, bốn án chung thân cho nhóm mua bán ma túy đá số lượng lớn

Tuyên phạt tử hình và chung thân đối với 6 đối tượng buôn ma túy

Tuyên phạt tử hình và chung thân đối với 6 đối tượng buôn ma túy