Nghệ An tuyên dương học sinh, sinh viên đạt giải tại Kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2018

Nghệ An tuyên dương học sinh, sinh viên đạt giải tại Kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2018

Công tác hướng nghiệp, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong cơ sở GDNN

Công tác hướng nghiệp, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong cơ sở GDNN

Cấp thiết đưa kỹ năng mềm vào dạy nghề

Cấp thiết đưa kỹ năng mềm vào dạy nghề

Đưa kỹ năng mềm vào chương trình đào tạo nghề

Đưa kỹ năng mềm vào chương trình đào tạo nghề

Sinh viên yếu kỹ năng mềm: Cần thay đổi từ chính giáo viên

Sinh viên yếu kỹ năng mềm: Cần thay đổi từ chính giáo viên

Kiến nghị đưa kỹ năng mềm vào chương trình dạy nghề chính khóa

Kiến nghị đưa kỹ năng mềm vào chương trình dạy nghề chính khóa

Sinh viên trường cao đẳng, trung cấp thiếu kỹ năng làm việc theo nhóm

Sinh viên trường cao đẳng, trung cấp thiếu kỹ năng làm việc theo nhóm

Trường nghề đầu tiên đạt chuẩn kiểm định của Vương quốc Anh

Trường nghề đầu tiên đạt chuẩn kiểm định của Vương quốc Anh

Bộ NN-PTNT có trường cao đẳng đầu tiên đạt chuẩn Ofsted (Anh)

Bộ NN-PTNT có trường cao đẳng đầu tiên đạt chuẩn Ofsted (Anh)

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội được xếp loại Tốt theo tiêu chí của Anh

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội được xếp loại Tốt theo tiêu chí của Anh

Đẩy mạnh tự chủ trong triển khai Nghị quyết Trung ương, đảm bảo quyền lợi của CBCCVC

Đẩy mạnh tự chủ trong triển khai Nghị quyết Trung ương, đảm bảo quyền lợi của CBCCVC

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Singapore trong phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Singapore trong phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tự chủ là chìa khóa để tinh giản biên chế

Tự chủ là chìa khóa để tinh giản biên chế

Tự chủ để các đơn vị sự nghiệp công lập chủ động trong việc tuyển dụng

Tự chủ để các đơn vị sự nghiệp công lập chủ động trong việc tuyển dụng