Triển khai công tác bảo đảm chất lượng GDNN giai đoạn 2018-2020

Triển khai công tác bảo đảm chất lượng GDNN giai đoạn 2018-2020

Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc

Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc

Thí điểm đánh giá chất lượng trường cao đẳng theo tiêu chuẩn quốc tế

Thí điểm đánh giá chất lượng trường cao đẳng theo tiêu chuẩn quốc tế

Khai mạc Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc tại Cần Thơ

Khai mạc Hội thao các cơ sở giáo dục nghề nghiệp toàn quốc tại Cần Thơ

Khai mạc Hội thao các cơ sở GD nghề nghiệp toàn quốc lần thứ nhất

Khai mạc Hội thao các cơ sở GD nghề nghiệp toàn quốc lần thứ nhất

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 1 khai giảng năm học mới

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương 1 khai giảng năm học mới

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội: Gần 90% học sinh tốt nghiệp đạt khá, giỏi

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội: Gần 90% học sinh tốt nghiệp đạt khá, giỏi

Tọa đàm khoa học Đổi mới công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp

Tọa đàm khoa học Đổi mới công tác quản lý giáo dục nghề nghiệp

Cần sớm nghiên cứu để xây dựng mô hình Hội đồng kỹ năng ngành

Cần sớm nghiên cứu để xây dựng mô hình Hội đồng kỹ năng ngành

Cao đẳng GTVT Trung ương I đón nhận Bằng khen của Thủ tướng

Cao đẳng GTVT Trung ương I đón nhận Bằng khen của Thủ tướng

Gần 500 thanh niên khó khăn được tạo việc làm bền vững

Giám sát để đánh giá thực chất hơn việc thực hiện Nghị quyết 29 của Đảng

Giám sát để đánh giá thực chất hơn việc thực hiện Nghị quyết 29 của Đảng

Nghệ An tuyên dương học sinh, sinh viên đạt giải tại Kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2018

Nghệ An tuyên dương học sinh, sinh viên đạt giải tại Kỳ thi tay nghề Quốc gia năm 2018

Công tác hướng nghiệp, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong cơ sở GDNN

Công tác hướng nghiệp, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong cơ sở GDNN

Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp phải gắn với việc làm, doanh nghiệp

Tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp phải gắn với việc làm, doanh nghiệp

Cấp thiết đưa kỹ năng mềm vào dạy nghề

Cấp thiết đưa kỹ năng mềm vào dạy nghề

Đưa kỹ năng mềm vào chương trình đào tạo nghề

Đưa kỹ năng mềm vào chương trình đào tạo nghề

Sinh viên yếu kỹ năng mềm: Cần thay đổi từ chính giáo viên

Sinh viên yếu kỹ năng mềm: Cần thay đổi từ chính giáo viên

Kiến nghị đưa kỹ năng mềm vào chương trình dạy nghề chính khóa

Kiến nghị đưa kỹ năng mềm vào chương trình dạy nghề chính khóa

Sinh viên trường cao đẳng, trung cấp thiếu kỹ năng làm việc theo nhóm

Sinh viên trường cao đẳng, trung cấp thiếu kỹ năng làm việc theo nhóm

Trường nghề đầu tiên đạt chuẩn kiểm định của Vương quốc Anh

Trường nghề đầu tiên đạt chuẩn kiểm định của Vương quốc Anh

Bộ NN-PTNT có trường cao đẳng đầu tiên đạt chuẩn Ofsted (Anh)

Bộ NN-PTNT có trường cao đẳng đầu tiên đạt chuẩn Ofsted (Anh)

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội được xếp loại Tốt theo tiêu chí của Anh

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội được xếp loại Tốt theo tiêu chí của Anh

Đẩy mạnh tự chủ trong triển khai Nghị quyết Trung ương, đảm bảo quyền lợi của CBCCVC

Đẩy mạnh tự chủ trong triển khai Nghị quyết Trung ương, đảm bảo quyền lợi của CBCCVC

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Singapore trong phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Singapore trong phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tự chủ là chìa khóa để tinh giản biên chế

Tự chủ là chìa khóa để tinh giản biên chế

Tự chủ để các đơn vị sự nghiệp công lập chủ động trong việc tuyển dụng

Tự chủ để các đơn vị sự nghiệp công lập chủ động trong việc tuyển dụng