Lễ truy điệu và tiễn đưa cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ truy điệu và tiễn đưa cố Tổng Bí thư Đỗ Mười

Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười: Giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội

Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười: Giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội

Tình cảm người dân miền Nam tại lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tình cảm người dân miền Nam tại lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

'Trời lạnh giá mà nghe tin người nghèo nhận gạo hỗ trợ là niềm vui lớn...'

'Trời lạnh giá mà nghe tin người nghèo nhận gạo hỗ trợ là niềm vui lớn...'

GS.VS Phạm Minh Hạc: Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười là người rất quan tâm đến giáo dục

GS.VS Phạm Minh Hạc: Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười là người rất quan tâm đến giáo dục

Tổng Bí thư Đỗ Mười - tận tụy với Đảng, tận hiếu với dân

Tổng Bí thư Đỗ Mười - tận tụy với Đảng, tận hiếu với dân

'Bữa cơm với muối vừng' và phong thái gần gũi, lắng nghe dân

'Bữa cơm với muối vừng' và phong thái gần gũi, lắng nghe dân

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và những ký ức về 'anh Đỗ Mười'

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và những ký ức về 'anh Đỗ Mười'

'Cấp dưới bảo sao tôi lại tranh luận gay gắt với Tổng Bí thư'

'Cấp dưới bảo sao tôi lại tranh luận gay gắt với Tổng Bí thư'

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và những ký ức về 'anh Đỗ Mười'

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và những ký ức về 'anh Đỗ Mười'

Hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với quê hương Đông Mỹ

Hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với quê hương Đông Mỹ

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua lời kể của người trợ lý thân thiết

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười qua lời kể của người trợ lý thân thiết