Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Dấu ấn của nhà cách mạng thời kỳ đổi mới

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Dấu ấn của nhà cách mạng thời kỳ đổi mới

Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười: Giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội

Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười: Giáo dục là sự nghiệp của toàn xã hội

Tổng Bí thư Đỗ Mười với bộ đội Hải quân

Tổng Bí thư Đỗ Mười với bộ đội Hải quân

Tình cảm người dân miền Nam tại lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Tình cảm người dân miền Nam tại lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Myanmar, Israel

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tại Myanmar, Israel

'Trời lạnh giá mà nghe tin người nghèo nhận gạo hỗ trợ là niềm vui lớn...'

'Trời lạnh giá mà nghe tin người nghèo nhận gạo hỗ trợ là niềm vui lớn...'

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với ngành Dự trữ Nhà nước

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với ngành Dự trữ Nhà nước

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với quê hương Đông Mỹ

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với quê hương Đông Mỹ

GS.VS Phạm Minh Hạc: Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười là người rất quan tâm đến giáo dục

GS.VS Phạm Minh Hạc: Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười là người rất quan tâm đến giáo dục

Tổng Bí thư Đỗ Mười - tận tụy với Đảng, tận hiếu với dân

Tổng Bí thư Đỗ Mười - tận tụy với Đảng, tận hiếu với dân

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười: Giáo dục là quốc sách hàng đầu

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười: Giáo dục là quốc sách hàng đầu

Người con ưu tú của quê hương Đông Mỹ

Người con ưu tú của quê hương Đông Mỹ

Hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với quê hương Đông Mỹ

Hình ảnh nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười với quê hương Đông Mỹ