Để đại hội các Hội văn học nghệ thuật thực sự là ngày hội

Để đại hội các Hội văn học nghệ thuật thực sự là ngày hội

Trao giải thưởng văn học nghệ thuật 2019

Trao giải thưởng văn học nghệ thuật 2019

Phát hiện, bồi dưỡng, trẻ hóa đội ngũ văn nghệ sĩ

Phát hiện, bồi dưỡng, trẻ hóa đội ngũ văn nghệ sĩ

Hội thảo 'Thân thế và sự nghiệp nhà văn dân tộc Tày Nông Viết Toại'

Hội thảo 'Thân thế và sự nghiệp nhà văn dân tộc Tày Nông Viết Toại'

Tiểu thuyết về Nha Trang: Khoảng trống còn bỏ ngỏ

Tiểu thuyết về Nha Trang: Khoảng trống còn bỏ ngỏ

Lễ phát động bình chọn kịch bản văn học kỉ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ phát động bình chọn kịch bản văn học kỉ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Văn xuôi về người lính hôm nay

Tin vào truyện ngắn

Năm 2019, Bộ VHTTDL xây dựng Đề án Đặt hàng tác phẩm văn học xuất sắc từ sau đổi mới 1986 đến nay