Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Loan 'cá' cùng 5 đàn em

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Loan 'cá' cùng 5 đàn em

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Loan 'cá' cùng 5 đàn em trong đường dây bảo kê hàng trăm tiểu thương ở Đồng Nai

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Loan 'cá' cùng 5 đàn em trong đường dây bảo kê hàng trăm tiểu thương ở Đồng Nai

Vợ chồng Loan 'Cá' thu tiền bảo kê ở Đồng Nai bị khởi tố

Vợ chồng Loan 'Cá' thu tiền bảo kê ở Đồng Nai bị khởi tố

Khởi tố, bắt giam vợ chồng Loan 'cá' và đồng bọn

Khởi tố, bắt giam vợ chồng Loan 'cá' và đồng bọn

Khởi tố vợ chồng Loan 'cá' lộng hành ở chợ công nhân

Khởi tố vợ chồng Loan 'cá' lộng hành ở chợ công nhân

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Loan 'cá' cùng 5 'đàn em'

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Loan 'cá' cùng 5 'đàn em'

Khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với vợ chồng Loan 'cá'

Vụ thu tiền bảo kê ở Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng

Vụ thu tiền 'bảo kê' ở Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng

Khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với vợ chồng Loan 'cá'

Khởi tố nhóm bảo kê do vợ chồng 'Loan cá' cầm đầu

Khởi tố, bắt tạm giam vợ chồng Loan 'cá' cùng đồng bọn

Khởi tố vợ chồng Loan 'Cá' cùng các đàn em

Khởi tố vợ chồng 'Loan Cá' cùng năm đàn em

Khởi tố, bắt giam vợ chồng Loan 'Cá' cùng đàn em thân tín

Vợ chồng Loan 'Cá' thu tiền bảo kê của tiểu thương cùng đàn em bị khởi tố

Vụ bắt vợ chồng Loan 'cá' ở Đồng Nai: Chân dung 'vòi bạch tuộc' trợ giúp 'ông, bà trùm'

Đàn em thân tín của vợ chồng Loan 'cá' đầu thú

Trùm bảo kê Tuấn 'cá' sa lưới, bao nhiêu đàn em 'xộ khám'?

Đàn em của trùm bảo kê chợ Tuấn 'cá' ra đầu thú

Đàn em thân tin của vợ chồng Loan cá khai gì?

Đàn em thân tín của trùm bảo kê Tuấn 'cá' ra đầu thú

Một đàn em thân tín của trùm bảo kê Tuấn 'cá' ra đầu thú

Tay chân cộm cán của vợ chồng trùm bảo kê Loan 'cá' là ai?

Một trong số 5 đàn em thân tín của vợ chồng Loan 'Cá' ra đầu thú

Vụ vợ chồng Loan 'Cá' thu tiền bảo kê của tiểu thương: Thêm đàn em thân tín bị bắt

Thêm hai đàn em thân tín băng bảo kê Tuấn 'cá' sa lưới

Đàn em thân tín của Tuấn 'Cá' ra đầu thú

Đàn em thân tín của vợ chồng Loan 'cá' đầu thú

Thêm một đàn em của vợ chồng Loan 'cá' ra đầu thú

Thêm một đối tượng trong băng nhóm bảo kê chợ công nhân ra đầu thú

Đàn em thân tín của vợ chồng Loan 'Cá' ra đầu thú

Thêm 2 đàn em của Tuấn 'Cá' bị bắt

Bắt 2 đàn em thân tín của vợ chồng Loan 'Cá'

Trưng bày trực tuyến: Thần tốc - táo bạo - bất ngờ - chắc thắng

Sống mãi trong tâm thức những người con Thủ đô

Chủ tịch Xi măng La Hiên: Lợi ích cổ đông được đối xử công bằng

Drum Hùng - người mê trống kỳ lạ