Lãnh án 10 năm tù vì giết chết con ruột

Lãnh án 10 năm tù vì giết chết con ruột

Cha đánh chết con vì con đòi chia đất

Cha đánh chết con vì con đòi chia đất

Mâu thuẫn đất đai, cha đánh chết con ruột

Mâu thuẫn đất đai, cha đánh chết con ruột

Cha đánh chết con vì mâu thuẫn đất đai

Cha đánh chết con vì mâu thuẫn đất đai

Say rượu cầm dao đòi chia đất, bị cha ruột đánh chết

Say rượu cầm dao đòi chia đất, bị cha ruột đánh chết

Bị cha ruột đánh chết do đòi chia đất

Bị cha ruột đánh chết do đòi chia đất

Mâu thuẫn chia đất đai, cha đánh chết con trai

Mâu thuẫn chia đất đai, cha đánh chết con trai

Bến Tre: Cha đánh chết con vì đòi chia đất

Bến Tre: Cha đánh chết con vì đòi chia đất

Đòi chia đất, nam thanh niên bị cha ruột dùng tuýp sắt đánh tử vong

Đòi chia đất, nam thanh niên bị cha ruột dùng tuýp sắt đánh tử vong

Con trai hỗn láo bị cha dùng tuýp sắt đánh tử vong

Con trai hỗn láo bị cha dùng tuýp sắt đánh tử vong

Bị cha đánh tử vong vì cầm dao dọa đòi chia đất

Bị cha đánh tử vong vì cầm dao dọa đòi chia đất