Thư viện tư nhân góp phần thúc đẩy văn hóa đọc

Thư viện tư nhân góp phần thúc đẩy văn hóa đọc

Thời gian qua, cùng với hệ thống các thư viện công lập, mô hình thư viện tư nhân (TVTN) đã góp phần tích...