Phó ban đường sắt đô thị TP.HCM trở lại cơ quan sau nhiều tháng đi Mỹ

Phó ban đường sắt đô thị TP.HCM trở lại cơ quan sau nhiều tháng đi Mỹ

Phó Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM trở lại nơi làm việc sau nhiều tháng đi Mỹ

Phó Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP HCM trở lại nơi làm việc sau nhiều tháng đi Mỹ

Hàng loạt sai phạm tại metro Bến Thành - Suối Tiên

Hàng loạt sai phạm tại metro Bến Thành - Suối Tiên

Bất ngờ hoãn họp báo về Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM

Bất ngờ hoãn họp báo về Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM

Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM xin nghỉ việc

Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM xin nghỉ việc

Trưởng ban quản lý Metro TP.HCM: 'Tôi chưa nghe thông tin đình chỉ'

Trưởng ban quản lý Metro TP.HCM: 'Tôi chưa nghe thông tin đình chỉ'

Sau nhiều chuyện khó hiểu xảy ra, BQL đường sắt đô thị có hành động 'khẩn'

Sau nhiều chuyện khó hiểu xảy ra, BQL đường sắt đô thị có hành động 'khẩn'