Điêu khắc đương đại: Bơ vơ 'nghệ thuật vị nghệ thuật'

Điêu khắc đương đại: Bơ vơ 'nghệ thuật vị nghệ thuật'

Từng giới thiệu nhiều tác phẩm điêu khắc đương đại của nghệ sĩ Việt ở nước ngoài, nhà nghiên cứu Phan Cẩm...