Lần theo đường đi của 39 bánh heroin, giăng bẫy bắt 'ông trùm' ma túy liên tỉnh

Lần theo đường đi của 39 bánh heroin, giăng bẫy bắt 'ông trùm' ma túy liên tỉnh

Clip: Bắt nóng đối tượng có 5 tiền án vận chuyển ma túy

Clip: Bắt nóng đối tượng có 5 tiền án vận chuyển ma túy

Bị bắt trên đường đưa 6.000 viên ma túy ngựa từ Nam Định về Hà Nội

Bị bắt trên đường đưa 6.000 viên ma túy ngựa từ Nam Định về Hà Nội

Bắt đối tượng vận chuyển hàng nghìn viên ma túy 'ngựa hồng'

Bắt đối tượng vận chuyển hàng nghìn viên ma túy 'ngựa hồng'

Chuyến hàng 2.200 viên ma túy vừa bị tóm gọn như thế nào?

Chuyến hàng 2.200 viên ma túy vừa bị tóm gọn như thế nào?

Được thuê 15 triệu đồng vận chuyển 6.000 viên ma túy ngựa từ Nam Định về Hà Nội

Được thuê 15 triệu đồng vận chuyển 6.000 viên ma túy ngựa từ Nam Định về Hà Nội

Chặt đứt mắt xích vận chuyển ma túy từ Nam Định về Hà Nội

Chặt đứt mắt xích vận chuyển ma túy từ Nam Định về Hà Nội

Bắt đối tượng vận chuyển hơn 2.000 viên hồng phiến từng có 5 tiền án

Bắt đối tượng vận chuyển hơn 2.000 viên hồng phiến từng có 5 tiền án

Bắt kẻ mang 5 tiền án vận chuyển hơn 2.000 viên hồng phiến

Bắt kẻ mang 5 tiền án vận chuyển hơn 2.000 viên hồng phiến

Chân dung kẻ vận chuyển 12 'đàn ngựa hồng'

Chân dung kẻ vận chuyển 12 'đàn ngựa hồng'