'Lưu Quang Vũ là một phần của cuộc đời tôi'

'Lưu Quang Vũ là một phần của cuộc đời tôi'

Vinh dự và xúc động khi có mặt tại chương trình Quán Thanh xuân số tháng 8 với chủ đề: 'Điều không thể...