Nhà thơ Nguyễn Thanh Kim - Trang viết chân thực như cuộc đời

Nhà thơ Nguyễn Thanh Kim - Trang viết chân thực như cuộc đời

Đỗ Chu- Như cây quế giữa rừng

Đỗ Chu- Như cây quế giữa rừng

Bao người khóc Trương Nhuận

Bao người khóc Trương Nhuận

Thăm thẳm bóng người

Thăm thẳm bóng người

Nhà văn Nghệ An vinh dự nhận giải thưởng văn học ASEAN

Nhà văn Nghệ An vinh dự nhận giải thưởng văn học ASEAN

Nhà văn Nghệ An vinh dự nhận giải thưởng Văn học ASEAN

Nhà văn Nghệ An vinh dự nhận giải thưởng Văn học ASEAN

Từ cuốn sách đến cờ Tổ quốc ở ngoài biên giới

Tửu nhục thăng thiên

Cái cô đơn kiêu hãnh của nhà văn Đỗ Chu

Nhà văn Đỗ Chu với một kỷ niệm về cha tôi!