'Em sẽ cố gắng làm tốt điều ấy...'

'Em sẽ cố gắng làm tốt điều ấy...'

Vừa hết giờ làm việc buổi chiều, Trung úy Đỗ Cao Quý, giảng viên Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, Khoa Lý...