Cận cảnh khu đất ở Hải Phòng khiến một loạt cán bộ vào tù

Cận cảnh khu đất ở Hải Phòng khiến một loạt cán bộ vào tù

Điều tra giang hồ chiếm đất quốc phòng

Điều tra giang hồ chiếm đất quốc phòng

Điều tra giang hồ chiếm đất quốc phòng

Điều tra giang hồ chiếm đất quốc phòng

Giang hồ 'xâu xé' đất quốc phòng: Chính quyền dựng rào ngăn tái chiếm

Giang hồ 'xâu xé' đất quốc phòng: Chính quyền dựng rào ngăn tái chiếm

Hải Phòng: 356 công trình vi phạm trên 14,2 ha đất quốc phòng đã hoàn toàn dừng thi công

Hải Phòng: 356 công trình vi phạm trên 14,2 ha đất quốc phòng đã hoàn toàn dừng thi công

Hải Phòng: Ngăn chặn lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu đất quốc phòng phường Thành Tô và Tràng Cát,

Hải Phòng: Ngăn chặn lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu đất quốc phòng phường Thành Tô và Tràng Cát,

Hải Phòng báo cáo Quốc hội vụ 'giang hồ xâu xé đất quốc phòng'

Hải Phòng báo cáo Quốc hội vụ 'giang hồ xâu xé đất quốc phòng'

Đất quốc phòng qua 'xã hội đen' thành đô thị: ĐBQH kiến nghị gì?

Đất quốc phòng qua 'xã hội đen' thành đô thị: ĐBQH kiến nghị gì?

Hải Phòng: Xét xử vụ án vi phạm trong quản lý đất quốc phòng

Hải Phòng: Xét xử vụ án vi phạm trong quản lý đất quốc phòng

Nguyên sư đoàn trưởng và 4 bị cáo lĩnh gần 200 tháng tù

Nguyên sư đoàn trưởng và 4 bị cáo lĩnh gần 200 tháng tù

'Xẻ thịt' đất quốc phòng, Nguyên Sư đoàn trưởng lĩnh 42 tháng tù

'Xẻ thịt' đất quốc phòng, Nguyên Sư đoàn trưởng lĩnh 42 tháng tù

Vụ 'xẻ đất' quốc phòng tại Hải Phòng: Nguyên Sư đoàn trưởng lĩnh án 42 tháng tù giam

Vụ 'xẻ đất' quốc phòng tại Hải Phòng: Nguyên Sư đoàn trưởng lĩnh án 42 tháng tù giam

Vụ 'xẻ thịt' đất quốc phòng: Cựu lãnh đạo Sư đoàn 363 lĩnh án 42 tháng tù

Vụ 'xẻ thịt' đất quốc phòng: Cựu lãnh đạo Sư đoàn 363 lĩnh án 42 tháng tù

Phạt tù nhóm cán bộ 'xẻ thịt' đất quốc phòng

Phạt tù nhóm cán bộ 'xẻ thịt' đất quốc phòng

Vụ 'xẻ thịt' đất quốc phòng: Cựu sư đoàn trưởng lĩnh án 42 tháng tù

Vụ 'xẻ thịt' đất quốc phòng: Cựu sư đoàn trưởng lĩnh án 42 tháng tù

Nguyên sư đoàn trưởng lĩnh án tù vì 'xẻ thịt' đất quốc phòng

Nguyên sư đoàn trưởng lĩnh án tù vì 'xẻ thịt' đất quốc phòng

Chiếm đất quốc phòng đem bán, 5 đối tượng lĩnh 198 tháng tù

Chiếm đất quốc phòng đem bán, 5 đối tượng lĩnh 198 tháng tù

Xét xử vụ tự ý 'xẻ thịt' đất quốc phòng tại Hải phòng

Xét xử vụ tự ý 'xẻ thịt' đất quốc phòng tại Hải phòng

Nguyên Sư đoàn trưởng vụ tự ý bán đất quốc phòng bị tuyên án 42 tháng tù

Nguyên Sư đoàn trưởng vụ tự ý bán đất quốc phòng bị tuyên án 42 tháng tù

'Xẻ thịt' đất quốc phòng, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 cùng đồng phạm lĩnh án tù

'Xẻ thịt' đất quốc phòng, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 cùng đồng phạm lĩnh án tù

Xét xử vụ 'xẻ thịt' đất quốc phòng: Nguyên Sư đoàn trưởng lĩnh 42 tháng tù

Xét xử vụ 'xẻ thịt' đất quốc phòng: Nguyên Sư đoàn trưởng lĩnh 42 tháng tù

Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 lãnh 42 tháng tù giam

Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 lãnh 42 tháng tù giam

Chiếm đất quốc phòng ở Hải Phòng: Nguyên Sư đoàn trưởng lĩnh 42 tháng tù

Chiếm đất quốc phòng ở Hải Phòng: Nguyên Sư đoàn trưởng lĩnh 42 tháng tù

Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 sử dụng đất quốc phòng trái phép thế nào?

Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 sử dụng đất quốc phòng trái phép thế nào?

5 đối tượng 'xẻ thịt' đất quốc phòng lĩnh 198 tháng tù

5 đối tượng 'xẻ thịt' đất quốc phòng lĩnh 198 tháng tù

Đất quốc phòng bị 'xẻ thịt' tại Hải Phòng: Nguyên Sư đoàn trưởng 363 bị tuyên phạt 42 tháng tù

Đất quốc phòng bị 'xẻ thịt' tại Hải Phòng: Nguyên Sư đoàn trưởng 363 bị tuyên phạt 42 tháng tù

Nguyên sư đoàn trưởng Phòng không Không quân lãnh án

Nguyên sư đoàn trưởng Phòng không Không quân lãnh án

Hải Phòng: Đang xét xử vụ 'xẻ thịt' 14ha đất quốc phòng

Hải Phòng: Đang xét xử vụ 'xẻ thịt' 14ha đất quốc phòng

Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 cùng đồng phạm hầu tòa vụ 'xẻ thịt' đất quốc phòng

Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 cùng đồng phạm hầu tòa vụ 'xẻ thịt' đất quốc phòng

Cựu sư đoàn trưởng câu kết 'xẻ thịt' đất quốc phòng ra tòa án quân sự

Cựu sư đoàn trưởng câu kết 'xẻ thịt' đất quốc phòng ra tòa án quân sự

Xét xử nguyên Sư đoàn trưởng 363 và đồng phạm vụ tự ý bán đất quốc phòng

Xét xử nguyên Sư đoàn trưởng 363 và đồng phạm vụ tự ý bán đất quốc phòng

Xét xử nguyên Sư đoàn trưởng 363 và các đồng phạm liên quan chiếm đất quốc phòng ở Hải Phòng

Xét xử nguyên Sư đoàn trưởng 363 và các đồng phạm liên quan chiếm đất quốc phòng ở Hải Phòng

Đang xét xử vụ 'xẻ thịt' đất quốc phòng ở Hải Phòng

Đang xét xử vụ 'xẻ thịt' đất quốc phòng ở Hải Phòng

Đang xét xử vụ 'xẻ thịt' đất quốc phòng

Đang xét xử vụ 'xẻ thịt' đất quốc phòng

Vụ giang hồ 'xâu xé' đất Quốc phòng: Sẽ vận động dỡ nhà

Vụ giang hồ 'xâu xé' đất Quốc phòng: Sẽ vận động dỡ nhà

Vụ giang hồ 'xẻ thịt' đất quốc phòng: 5 đối tượng sắp hầu tòa

Vụ giang hồ 'xẻ thịt' đất quốc phòng: 5 đối tượng sắp hầu tòa

Chuẩn bị xét xử vụ 'xẻ thịt' khu đất quốc phòng tại Hải Phòng

Chuẩn bị xét xử vụ 'xẻ thịt' khu đất quốc phòng tại Hải Phòng

'Xẻ thịt' đất quốc phòng, nguyên sư trưởng sắp hầu tòa

'Xẻ thịt' đất quốc phòng, nguyên sư trưởng sắp hầu tòa

Lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất quốc phòng: Hải Phòng rốt ráo xử lý

Lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất quốc phòng: Hải Phòng rốt ráo xử lý

Sẽ chấm dứt tình trạng xây trái phép trong khu vực đất nhận bàn giao từ Bộ Quốc phòng

Sẽ chấm dứt tình trạng xây trái phép trong khu vực đất nhận bàn giao từ Bộ Quốc phòng

Hải Phòng: Cưỡng chế hàng trăm ngôi nhà lấn chiếm đất quốc phòng

Hải Phòng: Cưỡng chế hàng trăm ngôi nhà lấn chiếm đất quốc phòng

Hải Phòng: Nhà trái phép trên đất quốc phòng được xây dựng thế nào?

Hải Phòng: Nhà trái phép trên đất quốc phòng được xây dựng thế nào?

Hải Phòng: 212 ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất quốc phòng

Hải Phòng: 212 ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất quốc phòng

212 ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất quốc phòng ở Hải Phòng

212 ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất quốc phòng ở Hải Phòng

Hải Phòng: Đất quốc phòng bị chiếm được bàn giao cho địa phương quản lý

Hải Phòng: Đất quốc phòng bị chiếm được bàn giao cho địa phương quản lý

Hải Phòng tiếp nhận 14,2 ha đất quốc phòng bị 'xẻ thịt', giang hồ 'xâu xé'

Hải Phòng tiếp nhận 14,2 ha đất quốc phòng bị 'xẻ thịt', giang hồ 'xâu xé'