Hải Phòng: Kiểm điểm việc để giang hồ tung hoành chiếm đất đai

Hải Phòng: Kiểm điểm việc để giang hồ tung hoành chiếm đất đai

Điều tra giang hồ chiếm đất quốc phòng

Điều tra giang hồ chiếm đất quốc phòng

Hải Phòng: Xét xử vụ án vi phạm trong quản lý đất quốc phòng

Hải Phòng: Xét xử vụ án vi phạm trong quản lý đất quốc phòng

Nguyên sư đoàn trưởng và 4 bị cáo lĩnh gần 200 tháng tù

Nguyên sư đoàn trưởng và 4 bị cáo lĩnh gần 200 tháng tù

'Xẻ thịt' đất quốc phòng, Nguyên Sư đoàn trưởng lĩnh 42 tháng tù

'Xẻ thịt' đất quốc phòng, Nguyên Sư đoàn trưởng lĩnh 42 tháng tù

Xẻ thịt đất quốc phòng, nguyên sư đoàn trưởng lãnh án

Xẻ thịt đất quốc phòng, nguyên sư đoàn trưởng lãnh án

Phạt tù nhóm cán bộ 'xẻ thịt' đất quốc phòng

Nguyên sư đoàn trưởng lĩnh án tù vì 'xẻ thịt' đất quốc phòng

Chiếm đất quốc phòng đem bán, 5 đối tượng lĩnh 198 tháng tù

'Xẻ thịt' đất quốc phòng, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 cùng đồng phạm lĩnh án tù

Xét xử vụ 'xẻ thịt' đất quốc phòng: Nguyên Sư đoàn trưởng lĩnh 42 tháng tù

Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 lãnh 42 tháng tù giam

Chiếm đất quốc phòng ở Hải Phòng: Nguyên Sư đoàn trưởng lĩnh 42 tháng tù

Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 sử dụng đất quốc phòng trái phép thế nào?

5 đối tượng 'xẻ thịt' đất quốc phòng lĩnh 198 tháng tù

Nguyên sư đoàn trưởng Phòng không Không quân lãnh án

Hải Phòng: Đang xét xử vụ 'xẻ thịt' 14ha đất quốc phòng

Xét xử nguyên Sư đoàn trưởng 363 và đồng phạm vụ tự ý bán đất quốc phòng

Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363 cùng đồng phạm hầu tòa vụ 'xẻ thịt' đất quốc phòng

Cựu sư đoàn trưởng câu kết 'xẻ thịt' đất quốc phòng ra tòa án quân sự

Xét xử nguyên Sư đoàn trưởng 363 và các đồng phạm liên quan chiếm đất quốc phòng ở Hải Phòng

Đang xét xử vụ 'xẻ thịt' đất quốc phòng ở Hải Phòng

Vụ giang hồ 'xâu xé' đất Quốc phòng: Sẽ vận động dỡ nhà

Vụ giang hồ 'xẻ thịt' đất quốc phòng: 5 đối tượng sắp hầu tòa

'Xẻ thịt' đất quốc phòng, nguyên sư trưởng sắp hầu tòa

Lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất quốc phòng: Hải Phòng rốt ráo xử lý

Sẽ chấm dứt tình trạng xây trái phép trong khu vực đất nhận bàn giao từ Bộ Quốc phòng

Nhận bàn giao 'điểm nóng' đất Quốc phòng: Hải Phòng mạnh tay xử lý vi phạm

Hải Phòng: 212 ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất quốc phòng

Hải Phòng: Đất quốc phòng bị chiếm được bàn giao cho địa phương quản lý