Đường dây lừa người ra biển làm 'nô lệ'

Đường dây lừa người ra biển làm 'nô lệ'

Đường dây lừa người ra biển làm 'nô lệ'

Đường dây lừa người ra biển làm 'nô lệ'

Nghe 'cò' thành nô lệ trên các tàu cá

Nghe 'cò' thành nô lệ trên các tàu cá

Giải cứu thành công 12 người bị ép làm ngư dân ngoài khơi

Giải cứu thành công 12 người bị ép làm ngư dân ngoài khơi

Lừa bán lao động đi biển: Giải cứu 12 người

Lừa bán lao động đi biển: Giải cứu 12 người

12 lao động bị giam lỏng dưới tàu biển

12 lao động bị giam lỏng dưới tàu biển

Giải cứu 12 người bị ép làm ngư phủ không công

Giải cứu 12 người bị ép làm ngư phủ không công

Kiên Giang: Giải cứu 12 người bị ép làm ngư phủ

Kiên Giang: Giải cứu 12 người bị ép làm ngư phủ

Giải cứu thành công 12 nạn nhân bị lừa đi lao động trên biển Kiên Giang

Giải cứu thành công 12 nạn nhân bị lừa đi lao động trên biển Kiên Giang