Khởi tố nguyên chủ tịch UBND phường vì 'ăn' đất nghĩa trang

Nguyên Chủ tịch xã bán đất nghĩa trang 'bỏ túi' tiền tỷ

Nguyên Chủ tịch xã bán đất nghĩa trang 'bỏ túi' tiền tỷ

Khởi tố chủ tịch xã bán đất nghĩa trang thu lợi gần hai tỷ đồng

Bán đất nghĩa trang trái phép, nguyên chủ tịch xã bị khởi tố

Bán đất nghĩa trang trái phép, nguyên chủ tịch xã bị khởi tố

Khởi tố nguyên Chủ tịch phường 'ăn' đất nghĩa trang

Khởi tố nguyên Chủ tịch phường 'ăn' đất nghĩa trang

Khởi tố nguyên chủ tịch phường bán đất nghĩa trang trục lợi hàng tỷ đồng

Khởi tố nguyên chủ tịch phường bán đất nghĩa trang trục lợi hàng tỷ đồng

Nguyên chủ tịch phường bị khởi tố vì bán đất nghĩa trang

Chủ tịch phường bán đất nghĩa trang trái phép đút túi hơn 1,9 tỷ đồng

Quảng Nam: Khởi tố nguyên Chủ tịch phường bán đất nghĩa trang trái phép

Quảng Nam: Nguyên chủ tịch xã bán đất nghĩa trang 'đút túi' gần 2 tỷ đồng

Khởi tố Chủ tịch phường bán đất nghĩa địa trục lợi tiền tỷ

Kết đắng cho cựu chủ tịch phường ngang nhiên bán đất nghĩa trang

Khởi tố nguyên chủ tịch xã trục lợi từ bán đất nghĩa trang ở Quảng Nam

Quảng Nam: Khởi tố nguyên Chủ tịch phường bán đất nghĩa trang trái phép

Chủ tịch phường bán đất nghĩa địa trục lợi tiền tỷ bị khởi tố

Bắt chủ tịch xã bán đất nghĩa trang trái phép, bỏ túi tiền tỉ

Chủ tịch phường bán đất nghĩa trang lấy tiền tỉ

Quảng Nam: Khởi tố Chủ tịch xã bán đất trái phép thu lợi hàng tỷ đồng

Chủ tịch xã bán đất nghĩa trang thu lợi tiền tỷ

Ngang nhiên bán đất nghĩa trang để trục lợi