Quảng Ninh: Sập mái cổng nhà đang thi công, 2 công nhân tử vong

Quảng Ninh: Sập mái cổng nhà đang thi công, 2 công nhân tử vong

Đang đổ móng nhà, người đàn ông bị điện giật tử vong

Đang đổ móng nhà, người đàn ông bị điện giật tử vong

Sập mái cổng nhà đang thi công, 2 người thiệt mạng

Sập mái cổng nhà đang thi công, 2 người thiệt mạng

Quảng Ninh: Cổng nhà đổ sập khiến hai công nhân tử vong

Quảng Ninh: Cổng nhà đổ sập khiến hai công nhân tử vong

Sập mái cổng khi thi công, 2 thợ xây tử vong

Sập mái cổng khi thi công, 2 thợ xây tử vong

Quảng Ninh: Mái cổng bất ngờ bị sập khiến hai thợ xây tử vong

Quảng Ninh: Mái cổng bất ngờ bị sập khiến hai thợ xây tử vong

Mái cổng đang thi công đổ sập, 2 thợ xây tử vong

Mái cổng đang thi công đổ sập, 2 thợ xây tử vong

Sập mái cổng nhà đè chết 2 người ở Quảng Ninh

Sập mái cổng nhà đè chết 2 người ở Quảng Ninh

Cổng nhà sập đè chết 2 người ở Quảng Ninh

Cổng nhà sập đè chết 2 người ở Quảng Ninh

Tai nạn thương tâm: Mái cổng bất ngờ đổ sập, 2 thợ xây bị đè tử vong

Tai nạn thương tâm: Mái cổng bất ngờ đổ sập, 2 thợ xây bị đè tử vong

Quảng Ninh: Hai công nhân tử vong khi đang xây nhà

Quảng Ninh: Hai công nhân tử vong khi đang xây nhà

Sập mái cổng nhà đang thi công, hai thợ xây thiệt mạng

Sập mái cổng nhà đang thi công, hai thợ xây thiệt mạng

Quảng Ninh: Mái cổng đổ sập khi đang thi công, 2 người tử vong

Quảng Ninh: Mái cổng đổ sập khi đang thi công, 2 người tử vong

Sập cổng nhà đang xây, 2 người tử vong

Sập cổng nhà đang xây, 2 người tử vong