Bộ Công an nêu tên tổ chức, cá nhân liên quan khủng bố và tài trợ khủng bố

Trên cơ sở khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và đề...