Kinh hãi phát hiện một thanh niên tử vong ở bờ đê

Kinh hãi phát hiện một thanh niên tử vong ở bờ đê

Vào buổi sáng sớm, người dân địa phương phát hiện một nam thanh niên nằm bất động ở bờ đê. Khi người dân...
Đi tập thể dục, người dân phát hiện nam thanh niên nằm tử vong dưới bờ đê

Đi tập thể dục, người dân phát hiện nam thanh niên nằm tử vong dưới bờ đê

Phát hiện thi thể nam thanh niên cùng chiếc xe máy Exciter trên bờ đê

Phát hiện thi thể nam thanh niên cùng chiếc xe máy Exciter trên bờ đê

Hưng Yên: Phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường dưới bờ đê

Hưng Yên: Phát hiện nam thanh niên tử vong bất thường dưới bờ đê

Nam thanh niên chết cạnh xe máy bên bờ đê ở Hưng Yên

Nam thanh niên chết cạnh xe máy bên bờ đê ở Hưng Yên

Hưng Yên: Bàng hoàng phát hiện nam thanh niên tử vong bên bờ đê

Hưng Yên: Bàng hoàng phát hiện nam thanh niên tử vong bên bờ đê

Bàng hoàng phát hiện nam thanh niên tử vong cạnh xe máy dưới bờ đê

Hưng Yên: Phát hiện thi thể nam thanh niên cạnh bờ đê

Thi thể nam giới nằm sấp cạnh xe máy ở Hưng Yên