Văn phòng Quốc hội tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Văn phòng Quốc hội tổ chức kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Tôn Đức Thắng

Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước, Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng với công tác tuyên truyền cách mạng của Đảng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng với công tác tuyên truyền cách mạng của Đảng

Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhiều hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018): Người lãnh tụ giản dị, khiêm nhường

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018): Người lãnh tụ giản dị, khiêm nhường

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ giản dị, bao dung

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - vị lãnh tụ giản dị, bao dung

Bác Tôn - người cộng sản cống hiến trọn đời cho nhân dân

Bác Tôn - người cộng sản cống hiến trọn đời cho nhân dân

Vĩ đại một con người suốt đời cần lao tranh đấu, hết lòng vì nước, vì dân

Vĩ đại một con người suốt đời cần lao tranh đấu, hết lòng vì nước, vì dân

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Tấm gương tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Lần cuối Bác Tôn về thăm quê

Lần cuối Bác Tôn về thăm quê

Chủ tịch nước dự Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch nước dự Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Hội thảo khoa học 'Chủ tịch Tôn Đức Thắng- Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam'

Hội thảo khoa học 'Chủ tịch Tôn Đức Thắng- Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam'

'Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người Cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Cách mạng Việt Nam'

'Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người Cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của Cách mạng Việt Nam'

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người cộng sản mẫu mực, nhà lãnh đạo nổi tiếng của cách mạng Việt Nam

Hội thảo khoa học về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Hội thảo khoa học về thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người Cộng sản mẫu mực

Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Người Cộng sản mẫu mực

Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Chiến sĩ tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam

Chủ tịch Tôn Đức Thắng: Chiến sĩ tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam

Tọa đàm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tọa đàm về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ở vị trí nào, Chủ tịch Tôn Đức Thắng vẫn luôn là người công nhân đích thực

Ở vị trí nào, Chủ tịch Tôn Đức Thắng vẫn luôn là người công nhân đích thực

Chủ tịch Tôn Đức Thắng với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam

Chủ tịch Tôn Đức Thắng với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam

Hội thảo 'Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam'

Hội thảo 'Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam'

Đồng chí Tôn Đức Thắng: Người cộng sản mẫu mực, chân chính

Đồng chí Tôn Đức Thắng: Người cộng sản mẫu mực, chân chính

Đồng chí Tôn Đức Thắng: Người cộng sản mẫu mực, chân chính

Đồng chí Tôn Đức Thắng: Người cộng sản mẫu mực, chân chính

Bài 2: Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người bạn chiến đấu thân thiết của Bác Hồ (tiếp theo và hết)

Bài 2: Chủ tịch Tôn Đức Thắng - người bạn chiến đấu thân thiết của Bác Hồ (tiếp theo và hết)

Các kỳ Đại hội của Công đoàn Việt Nam

Các kỳ Đại hội của Công đoàn Việt Nam

Người đại biểu xuất sắc của giai cấp công nhân Việt Nam

Người đại biểu xuất sắc của giai cấp công nhân Việt Nam