Bộ Chính trị chuẩn y ông Phan Việt Cường giữ chức Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam

Bộ Chính trị chuẩn y ông Phan Việt Cường giữ chức Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam

Bộ Chính trị chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Phan Việt Cường, Ủy viên...
Triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Trao quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Trao quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Chuẩn y ông Phan Việt Cường là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Chuẩn y ông Phan Việt Cường là Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Đồng chí Phan Việt Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Đồng chí Phan Việt Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Phan Việt Cường trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Ông Phan Việt Cường trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Quảng Nam có tân Bí thư Tỉnh ủy