Sớm hỗ trợ người dân xã 135 phát triển kinh tế

Sớm hỗ trợ người dân xã 135 phát triển kinh tế

Đây là nội dung được Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc nêu tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở huyện Nghĩa Đàn.