Một nhân cách lớn về ý chí và nghị lực của người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Một nhân cách lớn về ý chí và nghị lực của người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Đồng chí Lương Khánh Thiện - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Người lãnh đạo tài năng của Xứ ủy Bắc Kỳ và Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Lương Khánh Thiện - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực

Đồng chí Lương Khánh Thiện - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, mẫu mực

Lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Truy tặng danh hiệu Anh hùng cho 9 liệt nữ đất Lam Hạ

Truy tặng danh hiệu Anh hùng cho 9 liệt nữ đất Lam Hạ

Kỷ niệm trọng thể 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Đồng chí Lương Khánh Thiện - tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước

Đồng chí Lương Khánh Thiện - tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước

Lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Lễ kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Lễ kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện

Khánh thành Nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện

Khánh thành Nhà lưu niệm đồng chí Lương Khánh Thiện

Hội thảo khoa học về đồng chí Lương Khánh Thiện

Đồng chí Lương Khánh Thiện, tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước

Đồng chí Lương Khánh Thiện, tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước

Hứa hẹn nhiều cảm xúc chương trình nghệ thuật 'Hà Nam đất mẹ anh hùng'

Hứa hẹn nhiều cảm xúc chương trình nghệ thuật 'Hà Nam đất mẹ anh hùng'

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (1903-2018)

Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Lương Khánh Thiện (1903-2018)