Khởi công sân chơi tặng thiếu nhi Ba Vì

Khởi công sân chơi tặng thiếu nhi Ba Vì

Gặp mặt, tổng kết công tác tổ chức Đại hội Hội Sinh viên thành phố

Gặp mặt, tổng kết công tác tổ chức Đại hội Hội Sinh viên thành phố

Sinh viên Thủ đô bản lĩnh - sáng tạo - khởi nghiệp - hội nhập

Sinh viên Thủ đô bản lĩnh - sáng tạo - khởi nghiệp - hội nhập

Toàn văn bài phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ 7

Toàn văn bài phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ 7

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII

Khai mạc Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII

Nâng cao chất lượng công tác triển khai phong trào sinh viên 5 tốt

Nâng cao chất lượng công tác triển khai phong trào sinh viên 5 tốt

Đồng chí Chu Hồng Minh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội

Đồng chí Chu Hồng Minh tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội

Đồng chí Chu Hồng Minh làm Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa VII

Đồng chí Chu Hồng Minh làm Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa VII

Tưng bừng ngày hội của sinh viên Thủ đô

Tưng bừng ngày hội của sinh viên Thủ đô

Đồng chí Chu Hồng Minh được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa VII

Đồng chí Chu Hồng Minh được bầu làm Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa VII