Gia đình nghi bị đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước ăn sống trong hoang mang, sợ hãi

Gia đình nghi bị đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước ăn sống trong hoang mang, sợ hãi

Gia đình bị đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước đang sống trong cảnh hoang mang

Gia đình bị đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước đang sống trong cảnh hoang mang

Công an điều tra nghi vấn đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước nhà dân

Công an điều tra nghi vấn đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước nhà dân

Điều tra nghi vấn kẻ gian đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước của người dân

Điều tra nghi vấn kẻ gian đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước của người dân

Thanh Hóa: Bể nước bị đổ thuốc diệt cỏ nhằm đầu độc cả nhà

Thanh Hóa: Bể nước bị đổ thuốc diệt cỏ nhằm đầu độc cả nhà

Thanh Hóa: Kẻ xấu đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước ăn của người dân

Thanh Hóa: Kẻ xấu đổ thuốc diệt cỏ vào bể nước ăn của người dân