Ðề phòng lũ quét, lở đất, ngập lụt sau bão số 6

Ðề phòng lũ quét, lở đất, ngập lụt sau bão số 6

Đổi thay trên chiến khu xưa

Đổi thay trên chiến khu xưa

Khám phá du lịch suối Lồ ô - Đỉnh đá đỏ - Hang rái

Khám phá du lịch suối Lồ ô - Đỉnh đá đỏ - Hang rái

Hệ thống thủy nông Đồng Cam mở nước phục vụ sản xuất hè thu

Hệ thống thủy nông Đồng Cam mở nước phục vụ sản xuất hè thu

Nhậu gần hồ thủy lợi, nam thanh niên nhảy xuống tắm bị chết đuối

Nhậu gần hồ thủy lợi, nam thanh niên nhảy xuống tắm bị chết đuối

Nước dâng cao, nhiều nơi ở Phú Yên bị chia cắt

Nước dâng cao, nhiều nơi ở Phú Yên bị chia cắt

Phú Yên: Mưa lớn lụt nhà dân, nhấn chìm hàng ngàn ha lúa

Nhiều khu dân cư ở Phú Yên bị ngập lụt, cô lập do xả lũ, mưa lớn kéo dài

Mưa lũ gây chia cắt nhiều xã ở Phú Yên