Nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn khối trường học

Nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn khối trường học

LĐLĐ huyện Hoài Đức hỗ trợ Trường Mầm Non Vân Côn B

LĐLĐ huyện Hoài Đức hỗ trợ Trường Mầm Non Vân Côn B

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

Phải tăng cường trợ giúp pháp lý

Phải tăng cường trợ giúp pháp lý

LĐLĐ huyện Hoài Đức bàn giao tiền hỗ trợ xây nhà 'Mái ấm công đoàn' cho đoàn viên

LĐLĐ huyện Hoài Đức bàn giao tiền hỗ trợ xây nhà 'Mái ấm công đoàn' cho đoàn viên

Ra mắt Ban chủ nhiệm CLB Nữ công nhiệm kỳ 2018 - 2023

Ra mắt Ban chủ nhiệm CLB Nữ công nhiệm kỳ 2018 - 2023

LĐLĐ huyện Hoài Đức: Nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động

LĐLĐ huyện Hoài Đức: Nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động

Luôn đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động

Luôn đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2017

'Cháy hết mình cho CLB nữ công'

'Cháy hết mình cho CLB nữ công'