Giám đốc công an không phải người địa phương, mũi tên nhiều đích

Giám đốc công an không phải người địa phương, mũi tên nhiều đích

Bên lề Quốc hội: Các đại biểu ủng hộ Quốc hội họp theo hình thức trực tuyến và tập trung

Bên lề Quốc hội: Các đại biểu ủng hộ Quốc hội họp theo hình thức trực tuyến và tập trung

Luật Đầu tư (sửa đổi): Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê

Luật Đầu tư (sửa đổi): Cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê

Đề xuất mở rộng việc đặt tiền bảo lãnh để xe vi phạm không thành sắt vụn

Đề xuất mở rộng việc đặt tiền bảo lãnh để xe vi phạm không thành sắt vụn

Bên lề Quốc hội: Nhân tài không dựa trên học hàm, học vị

Bên lề Quốc hội: Nhân tài không dựa trên học hàm, học vị

Đại biểu Quốc hội đánh giá về phần trả lời chất vấn của các bộ trưởng

Đại biểu Quốc hội đánh giá về phần trả lời chất vấn của các bộ trưởng

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Thu thuế taxi công nghệ là hoàn toàn chính xác

Nhiều ý kiến đóng góp vào dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật Kiến trúc

Đề xuất nghiên cứu bỏ kỳ thi THPT

Bộ trưởng Giáo dục: Nhiều bộ SGK để tránh cứng nhắc 'thầy dạy, trò chép'

Đại biểu Quốc hội lên tiếng vụ cựu Viện phó 'nựng' bé gái trong thang máy

Đường thủy còn nhiều tiềm năng, vốn đầu tư chỉ đủ sống 'thoi thóp'

Quốc hội tranh luận về số lượng tướng công an

Cấp tướng Công an phải tính cho hợp lý trong điều kiện thời bình

Lấy phiếu tín nhiệm: Đại biểu Quốc hội nêu 'barem' chấm điểm

Lấy phiếu tín nhiệm: Đại biểu Quốc hội nêu 'barem' chấm điểm

Lấy phiếu tín nhiệm: Đại biểu Quốc hội nêu 'barem' chấm điểm

Nâng cao sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam