Biểu quyết thông qua 15 nghị quyết

Biểu quyết thông qua 15 nghị quyết

Sáng ngày 16/7, kỳ họp bước vào phần chất vấn và trả lời chất vấn. Các đại biểu đã chất vấn Giám đốc Quỹ...