Xây dựng nhà máy Tập đoàn Young Poong tại cụm công nghiệp Đồng Sóc

Xây dựng nhà máy Tập đoàn Young Poong tại cụm công nghiệp Đồng Sóc

Tập đoàn Young Poong là một trong những Tập đoàn lớn tại Hàn Quốc kinh doanh đa dạng, tập trung chủ yếu vào...
Thay đổi tư duy để đưa Vĩnh Phúc phát triển lên tầm cao mới

Thay đổi tư duy để đưa Vĩnh Phúc phát triển lên tầm cao mới

Vĩnh Phúc quyết liệt chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả 'mục tiêu kép'

Vĩnh Phúc quyết liệt chỉ đạo, điều hành thực hiện hiệu quả 'mục tiêu kép'

Vĩnh Phúc tháo gỡ nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng

Vĩnh Phúc tháo gỡ nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng

Vĩnh Phúc: Ngành công nghiệp nỗ lực phục hồi hậu dịch COVID-19

Vĩnh Phúc: Ngành công nghiệp nỗ lực phục hồi hậu dịch COVID-19

Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường cưỡng chế thu hồi đất 8 hộ dân thuộc Dự án CCN Đồng Sóc

Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường cưỡng chế thu hồi đất 8 hộ dân thuộc Dự án CCN Đồng Sóc

Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc): Dẫn đầu lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo về đất đai và công tác GPMB trong tháng 4/2019

Vĩnh Phúc: Vĩnh Tường đối thoại với 21 hộ dân thị trấn Tứ Trưng giải quyết vướng mắc giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp Đồng Sóc