Hải Dương: Công an thông tin chính thức vụ trộn lưu huỳnh vào riềng

Hải Dương: Công an thông tin chính thức vụ trộn lưu huỳnh vào riềng

Phát hiện cơ sở sản xuất riềng xay trộn lưu huỳnh

Phát hiện cơ sở sản xuất riềng xay trộn lưu huỳnh

Trộn, ủ diêm sinh vào riềng xay nhỏ để bán

Trộn, ủ diêm sinh vào riềng xay nhỏ để bán

Phát hiện cơ sở trộn lưu huỳnh vào củ riềng xay nhỏ bán ra chợ

Phát hiện cơ sở trộn lưu huỳnh vào củ riềng xay nhỏ bán ra chợ

Bắt quả tang một cơ sở trộn lưu huỳnh vào củ riềng xay nhỏ để tiêu thụ

Bắt quả tang một cơ sở trộn lưu huỳnh vào củ riềng xay nhỏ để tiêu thụ

Hải Dương: Phát hiện cơ sở trộn lưu huỳnh vào riềng xay để bán

Hải Dương: Phát hiện cơ sở trộn lưu huỳnh vào riềng xay để bán

Bắt quả tang cơ sở trộn lưu huỳnh vào riềng củ xay

Bắt quả tang cơ sở trộn lưu huỳnh vào riềng củ xay