Liên tiếp học sinh tử vong vì đuối nước ở Thanh Hóa

Liên tiếp học sinh tử vong vì đuối nước ở Thanh Hóa

Thanh Hóa: 4 học sinh tử vong vì đuối nước thương tâm

Thanh Hóa: 4 học sinh tử vong vì đuối nước thương tâm

Hai bé trai sinh đôi đuối nước tử vong khi tắm ao

Hai bé trai sinh đôi đuối nước tử vong khi tắm ao

Rủ nhau đi tắm, hai anh em sinh đôi chết đuối thương tâm

Rủ nhau đi tắm, hai anh em sinh đôi chết đuối thương tâm

Thanh Hóa: Rủ nhau xuống ao tắm, hai anh em sinh đôi lớp 7 đuối nước thương tâm

Thanh Hóa: Rủ nhau xuống ao tắm, hai anh em sinh đôi lớp 7 đuối nước thương tâm

Tắm ao, 2 anh em sinh đôi ở Thanh Hóa chết đuối thương tâm

Tắm ao, 2 anh em sinh đôi ở Thanh Hóa chết đuối thương tâm

Rủ nhau xuống hồ tắm, 2 anh em sinh đôi chết đuối thương tâm

Rủ nhau xuống hồ tắm, 2 anh em sinh đôi chết đuối thương tâm

Ra ao tắm, hai anh em sinh đôi cùng bị đuối nước thương tâm

Ra ao tắm, hai anh em sinh đôi cùng bị đuối nước thương tâm