Để tiếng cồng vang xa

Để tiếng cồng vang xa

Trong ngôi nhà bên chân núi Hàm Hương, thôn Đồng Lão, xã Cẩm Ngọc (huyện Cẩm Thủy), cụ Quách Văn Thư say...